Phnom Bok
home

Phnom Bok

King Yashovarman I (889-910) • Bakheng style of Khmer architecture